Το έργο  «Προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της διασυνοριακής περιοχής Βουλγαρίας- Ελλάδας μέσω έξυπνων και ψηφιακών εργαλείων(Promotion and development of natural and cultural heritage of Bulgarian- Greek cross-border region through smart and digital tools-eTourist)» με ακρωνύμιο eTourist εγκρίθηκε και χρηματοδοτείται στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας  Interreg V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020, με συνολικό προϋπολογισμό 334.467,00€.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η προώθηση και ανάπτυξη πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, γαστρονομίας & κρασιού στην περιοχή του  Χασκόβου και του Έβρου για τουριστικούς σκοπούς.

Οι επιμέρους  στόχοι  είναι :

 1. Εντοπισμός και αξιολόγηση των σημείων πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και ανάδειξη τους σε συνδυασμό με την τοπική παραδοσιακή γαστρονομία το κρασί και καταγραφή αυτών στην περιοχή του Χασκόβου και του Έβρου
 2. Να γνωρίσουν οι επισκέπτες και οι χρήστες την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά της διασυνοριακής περιοχής με την χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας
 3. Ανάπτυξη, καταγραφή και συμπληρωματικότητα των δεδομένων σχετικά με την παραδοσιακή γαστρονομία και το κρασί στην διασυνοριακή περιοχή του Χασκόβου και του Έβρου
 4. Βασική επιδίωξη όλων των ανωτέρω είναι η ανάδειξη των περιοχών του Έβρου και του Χασκόβου ως τουριστικό προορισμό

Μέσω του προγράμματος πραγματοποιούνται οι παρακάτω δράσεις:

 • Μελέτη που περιέχει ολοκληρωμένη μεθοδολογία για τις πολιτιστικές, φυσικές τοποθεσίες, τα μνημεία , η οποία επίσης περιλαμβάνει και την παραδοσιακή γαστρονομία και οίνου στην περιοχή του Έβρου και του Χάσκοβου
 • Μελέτη φυσικών και πολιτιστικών σημείων στην περιοχή του Έβρου και του Χάσκοβου και αξιολόγηση της σημασίας τους
 • Μελέτη για την ανάδειξη της παραδοσιακής κουζίνας και κρασιού στον Έβρο και στο Χάσκοβο γιαν απαρουσιάσουν παραδοσιακές συνταγές, βότανα και μπαχαρικά, παραδοσιακά προϊόντα καθώς και  καταγραφή των χαρακτηριστικών των περιοχών που παράγονται τα ιδιαίτερα αυτά κρασιά από τις μοναδικές ποικιλίες αμπελιού που καλλιεργούνται στις περιοχές και καταγραφή  των οινοποιείων
 • Ψηφιοποίηση πολιτιστικών και φυσικών τοποθεσιών, μνημείων των περιοχών  και δημιουργία φωτογραφιών 360 και βίντεο  για τις τουριστικές διαδρομές για την διασυνοριακή αυτή περιοχή
 • Ψηφιοποίηση και δημιουργία βίντεο για την γαστρονομία και τον οίνο στον Έβρο
 • Εκτύπωση φυλλαδίων και παρουσίαση του προγράμματος στα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
 • Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές (smartphone, ipad) η οποία θα παρέχει στους χρήστες και τους επισκέπτες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους πολιτιστικούς, φυσικούς, γαστρονομικούς προορισμούς καθώς και πληροφορίες για το κρασί και την οινοποίηση στην περιοχή που έχει συμπεριληφθεί (Έβρος και Χάσκοβο)
 • Ανάπτυξη διαδραστικής ψηφιακής πύλης «Πολιτιστική και φυσική κληρονομιά του Χάσκοβο-Έβρου» που παρουσιάζει με ελκυστικό τρόπο περιοχές ή μνημεία φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, τοπικής γαστρονομίας και ιδιαίτερα κρασιά από τις περιοχές του Χάσκοβο και του Έβρου
 • Συμμετοχή στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση στην Σόφια της Βουλγαρίας
 • Εκπαιδευτικά σεμινάρια στο Χάσκοβο και στην Αλεξανδρούπολη με θέμα: Γαστρονομία και Οίνος
 • Φεστιβάλ στο Χάσκοβο και στην Αλεξανδρούπολη με θέμα : Παραδοσιακή κουζίνα και κρασί
 • Επιστημονικό συνέδριο στο Χάσκοβο για το πρόγραμμα

Το έργο θα συμβάλει στην αξιοποίηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, την παραδοσιακή γαστρονομία και το κρασί στις περιοχές του Χάσκοβου και του Έβρου για τουριστικούς σκοπούς μέσω των δραστηριοτήτων υλοποίησης που υποστηρίζουν την καλύτερη ερμηνεία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, τις μαγειρικές και οινολογικές παραδόσεις μέσω εφαρμογών και εργαλείων  .

Η διαδραστική ψηφιακή δικτυακή πύλη παρέχει έναν κοντινό περίπατο γύρω από τον πολιτιστικό και φυσικό χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή , βίντεο για γαστρονομία και το κρασί μέσω ανεπτυγμένων περιηγήσεων βίντεο, ψηφιακών ιστότοπων & μέσω βίντεο για τα sites. Το έργο συμβάλει στην αύξηση του ενδιαφέροντος των τουριστών για την προώθηση των τοποθεσιών πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς στην περιοχή και, ως εκ τούτου, αύξηση του αριθμού των επισκέψεων σε αυτούς τους χώρους, και στην αύξηση του ενδιαφέροντος των τουριστών για τις υποστηριζόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς στην περιοχή στόχου  μέσω της εκστρατείας προώθησης και μέσω της συμμετοχής στη διεθνή τουριστική έκθεση η οποία θα φέρει τις νέες λύσεις που αναπτύσσονται στο έργο στους επαγγελματίες του τουριστικού τομέα και στο ευρύ κοινό.