Το πρόγραμμα συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 13/12/2016 με την υπ.αριθμ C (2016) 8708 απόφαση.

Προϋπολογισμός:

Ο συνολικός προϋπολογισμός (ΕΤΠΑ και εθνική συνεισφορά) για το Ευρωπαϊκό Εδαφικό Πρόγραμμα «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013» ανέρχεται σε 130.262.835,00 ευρώ. Η συνολική χρηματοδότηση αποτελείται από 110.723.409,75 ευρώ (85%) χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και 19.539.425,25 ευρώ (15%) εθνική συνεισφορά.

Επιλέξιμη περιοχή:

Η επιλέξιμη περιοχή του Προγράμματος αποτελείται από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Νομοί Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Δράμας) και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Νομοί Θεσσαλονίκης και Σερρών) στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Περιοχή Σχεδιασμού και Νοτιοδυτική Περιοχή Προγραμματισμού (Περιοχές Μπλαγκόεβγκραντ, Σμόλιαν, Κάρτζαλι και Χάσκοβο) στη Βουλγαρία.

Ο τομέας διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 είναι πανομοιότυπος με το τρέχον πρόγραμμα ETC. Εκτείνεται στα 40,202 km2 και έχει συνολικό πληθυσμό 2,7 εκατομμύρια κατοίκους. Καλύπτει τέσσερις εδαφικές ενότητες σε επίπεδο NUTS II (Περιφέρειες) και 11 εδαφικές μονάδες σε επίπεδο NUTS III (Περιφέρειες). Η επιλέξιμη περιοχή εκτείνεται σε ολόκληρα τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και είναι γειτονική με την Τουρκία (ανατολικά) και την ΠΓΔΜ (δυτικά), και οι δύο χώρες που φιλοδοξούν να έχουν πρόσβαση στην ΕΕ. Είναι μέρος της νοτιοανατολικής μη νησιωτικής περιοχής της ΕΕ και βρίσκεται ανάμεσα σε τρεις θάλασσες: τη Μαύρη Θάλασσα, τη Μεσόγειο Θάλασσα και το Ιόνιο-Αδριατικό. Τέλος, βρίσκεται στο σταυροδρόμι στρατηγικών αγωγών ορυκτών καυσίμων που τροφοδοτούν την αγορά της ΕΕ και τους άξονες μεταφοράς ΔΕΔ.

Η οικιστική δομή της περιοχής χαρακτηρίζεται από την παρουσία 10 μεσαίων μεγάλων πόλεων (> 50.000 κατοίκων) που συσσωρεύουν το 38,2% του συνολικού πληθυσμού και 25 μικρών πόλεων (10.000-50.000 κατοίκων).

Παρά τα ιστορικά σχετικά μικρά ποσά που διατίθενται, υπάρχει μακρά ιστορία συνεργασίας στον επιλέξιμο τομέα, η οποία ξεκίνησε με την κοινοτική πρωτοβουλία INTERREG I (1989-1993).

Οι άξονες προτεραιότητας είναι: 

1: Μια ανταγωνιστική και επιχειρηματικότητα που προωθεί τη διασυνοριακή περιοχή

2: Μια βιώσιμη και κλιματικά προσαρμόσιμη διασυνοριακή περιοχή

3: Μια καλύτερη διασυνδεδεμένη διασυνοριακή περιοχή

4: Μια κοινωνικά περιεκτική διασυνοριακή περιοχή 5: Τεχνική βοήθεια