Проект „Промотиране и развитие на природното и културното наследство на българо-гръцкия трансграничен регион чрез интелигентни и електронни инструменти“, с акроним „eTOURIST“, е финансиран от Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България” 2014-2020 с общ бюджет от 334.467,00 €.
Водещ бенефициент е Регионално сдружение на общините “Марица” и партньори са Димосинетеристики Еврос СА, Етнографски музей на Тракия – Агелики Гианакиду и Партньорство На Активните Граждани
Обща цел на проект
Основната цел на проекта е да популяризира и развива културното и природното наследство и наследството свързано с традиционни храни и вино в регион Хасково-Еврос.
1) Оценка на обектите от културното и природно наследство и традиционното кулинарно изкуство и вино, които са от изключително значение за района Хасково-Еврос
2) Подкрепа и промотиране за развитието на природното и културно наследство, традиционното кулинарно изкуство и вино в Хасково – Еврос
3) Културното и природно наследство на трансграничния регион Хасково-Еврос да е по-близо до туристите
5) Подобряване на знанията за традиционното кулинарно изкуство и вино в трансграничния регион
Дейности:
Работен пакет 1: Управление на проекта и координация
Работен пакет 2: Комуникация и разпространение
Работен пакет 3: Интегрирана методология eTOURIST за културни и природни обекти и за традиционна кулинария и вино
Работен пакет 4: Разработване на пакет eTOURIST
Работен пакет 5: Валоризация на традиционната кулинария и вино на Хасково-Еврос
Работен пакет 6: eTOURIST на световния туристически пазар

резултати по проекта

  • проучване съдържащ методология за културни, природни обекти, паметници, която включва също традиционна гастрономия и вино в региона Еврос и Хасково

проучване на обекти на природното и културно наследство в трансграничния регион Хасково – Еврос и идентифициране на важни за региона обекти

т проучване на радиционна кухня и вино в Еврос и Хасково за представяне на традиционни рецепти, билки и подправки, традиционни продукти, както и записване на характеристиките на регионите, които произвеждат тези конкретни вина от уникалните сортове лоза, отглеждани в районите и записване на винарските изби

Дигитализация на културни и природни обекти, паметници на района и създаване на 360 снимки и видеоклипове на туристически маршрути за трансгранична зона

Дигитализация и създаване на видеоклипове за гастрономия и вино в Еврос

Печат на брошури и представяне на програмата в местните медии

Софтуерно приложение за интелигентни устройства за предоставяне на иновативен достъп до природни и културни обекти, гастрономия и вино в трансграничния регион (eTOURIST)

Интерактивен дигитален уеб портал “Културно и природно наследство на Хасково-Еврос”; дигитализирани културни и природни обекти от значение за трансграничния регион; дигитализирани традиционна кулинария и традиционни вина

Участие в Международния туристически панаир в София, България

Образователни семинари в Хасково и Александруполис по гастрономия и вино

Фестивали в Хасково и Александруполис: Традиционна кухня и вино

Научна конференция в Хасково по програмата

За повече информация относно програмата можете да посетите официалните сайтове на проекта http://etourist.dimossin.gr/ и www.maritza-evros.eu

Местоположението на област Хасково се намира в югоизточната част на Южен централен район. Тя включва 261 населени места, организирани в 11 общини: Хасково, Димитровград, Харманли, Симеоновград, Свиленград, Маджарово, Ивайловград, Любимец, Минерални бани, Стамболово и Тополовград с обща площ 5543 км².

Област Хасково има богато и интересно културно-историческото наследство, включващо архитектурно-исторически паметници от античността и средновековието, археологически ценности, паметници от епохата на Възраждането /манастири, стари къщи и църкви/, исторически места и др. Много мегалити са регистрирани в района на Странджа-Сакар и Източните Родопи, както и много монументални каменни тракийски гробници са разкрити в областта.

Хасково има благоприятни физико-географски дадености – мек климат, красива и екологично чиста природа, богата флора и фауна с изключително биоразнообразие, наличие на множество природни забележителности.

Най-старите следи от живот, открити до сега на територията на съвременната Хасковска област, датират от новокаменната епоха (VІІ – V хил. пр. Хр.). Това само по себе си говори за богатата история, многобройните образувани културни пластове и въздействието им върху бита и културния живот в региона.

В област Хасково освен добри традиции по отношение на храната е налице и специално отношение към виното. Благоприятните климатични и географски условия способстват за развитието на тази традиционна дейност, чиито корени са от епохата на траките.

Област Хасково е известна с традициите си във винопроизводството, а винарските мощности на територията й са специализирани в производството на висококачествени вина, които намират добра реализация на международния пазар.

Област Еврос е една от най-големите в Гърция и се намира в североизточния ѝ край в особено стратегическа точка. Еврос се характеризира с особена природна красота – делтата на река Еврос, гората на Дадия, Самотраки и важни културни паметници от исторически и археологически характер, прекрасни плажове и модерни туристически обекти, но и с алтернативни форми на туризъм. Находките датиращи отпреди 5 хиляди години показват продължителното присъствие на траките по тези земи. Жителите на Еврос доказват, че традициите за тях са начин на живот. Характерно за региона е плодородната земя и река Еврос, които създават благоприятни условия на живот. Препитанието в региона и до днес съхранява вековните традиции на производството на коприна и прекрасните занаяти в Суфли.

Водещ бенефициент:
Regional Municipalities Association “Maritza”
Headquarters: 4, Tzar Osvoboditel Street, 6300 Haskovo, Bulgaria; Office: Business Incubator, 6310 Klokotniza, Bulgaria

E-mail: maritza@maritza.info
Τηλ.: +35938665021
Φαξ: +359 38 66 4869
http://maritza.info/
бенефициент 2:
Димосинетеристики Еврос СА
Пробатонас 68003 Гърция
E-mail: dimossin@dimossin.gr
Tηλ.: +302554020090/91
Φαξ: +30 2554041800
www.dimossin.gr
бенефициент 3:
Етнографски музей на Тракия – Агелики Гианакиду
14 Маи 63, 68100, Александруполи
E-mail :info@emthrace.org
тел :25510 36663
https://emthrace.org/
бенефициент 4:
Партньорство На Активните Граждани
Месогион 392, Агиа Параскеви 15342
E-mail: Acc.greece@gmail.com
тел 2130351914
http://www.activecitizens.eu